Børnelægerne i Køge er en speciallægeklinik, der ser børn efter henvisning.

Vi har særlig ekspertise i behandling af nyre- og urinvejssygdomme samt i tarmsygdomme.

Vi har ekspertise i behandling af ufrivillig vandladning (inkontinens) både for børn, der er inkontinente om dagen og børn, der tisser i sengen (eller natbleen). Der er for børn med inkontinensproblemer mulighed for ultralydsundersøgelse af blæren, måling af urinstrålens kraft samt, for udvalgte børn, mulighed for observation i flere timer. Det sidste varetages af vores sygeplejerske. Desuden har vi erfaring med behandling af børn med mere alvorlige nyresygdomme som f.eks. nedsat nyrefunktion, misdannelser i urinvejene og nefrotisk syndrom.

Vi kan bl.a. foretage almindelig allergiudredning og vurdering og behandling af astma og andre allergiske sygdomme. Hvor der er behov for det varetager vi allergivaccinationer.

Vurdering af vækstproblemer,  tarmproblemer, adfærdsproblemer, søvnproblemer og urolige spædbørn.

Børnelæge Anita Hansen

Speciallæge i børns sygdomme (pædiatri) med særlig ekspertise vedrørende sygdomme i nyrer og urinveje. Herunder behandling af ufrivillig vandladning.

Kandidat fra Københavns Universitet 1980 og speciallæge i pædiatri i 1990. Har været ansat i Roskilde, Køge, Rigshospitalet, Glostrup Amts Sygehus, Hvidovre Hospital og fra 1991 på Børneafdelingen, Gentofte Hospital, heraf som overlæge fra 2000 - 2005. Efter 1½ år som uddannelsesansvarlig overlæge ved børneafdelingen i Roskilde startet i egen speciallægepraksis 1. juni 2006. Har været speciallæge-konsulent ved flere børneafdelinger.

Er meget aktiv som underviser af alle faggrupper herunder vordende speciallæger i urologi og pædiatri. Underviser på Lægeforeningens kurser, Lægekurser.dk og for LUF (Lægernes Uddannelses Forening). Deltager flere gange årligt i internationale kurser og møder, især vedrørende nyre-og urinvejssygdomme. Har stiftet det faglige forum ”Børnenefrologisk Forum”, der hvert år afholdt ca 6 møder for interesserede speciallæger og sygeplejersker. Hvert andet år arrangeredes et 2 dages møde med deltagelse af international ekspert.

 

Børnesygeplejerske Dorthe Nielsen

Dorthe er uddannet som specialsygeplejerske i pædiatri og har over 20 års erfaring som sygeplejerske ved børneafdelingerne på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Dorthe deltager i undersøgelse og behandling af børnene. F.eks laver hun lungefunktionundersøgelser, priktest ved udredning for allergi, allergivaccinationer, ultralydsundersøgelse af urinblæren m.m. Hun vejleder bl.a. i brug af alarmbehandling ved ufrivillig vandladning om natten, i behandling af inkontinens og forstoppelse samt ernæring. Hun vejleder også i den rette brug af den ordinerede medicin.

Vi har sekretærhjælp hver dag af vores dygtige lægestuderende Christine, Anna og Marita. De hjælper os også med f.eks. vaccinationer, priktest og lungefunktionsundersøgelser

Vi har ikke fast telefontid, da vi har brug for at kunne hente henvisninger og være velforberedte når vi kontakter jer. I skal derfor indtale navn, CPR-nummer og telefonnummer samt meget, meget kort hvad henvendelsen drejer sig om. Så kontakter vi med en tid. Receptfornyelse sker af læge oftest samme dag, uden vi melder tilbage.

 

 

 


© 2013 Børnelæge Anita Hansen. Alle Immaterielrettigheder forbeholdes