For at blive set af speciallæge skal man have en hevisning fra sin egen læge. Alle henvisninger modtages elektronisk.

Ved tidsbestilling kan det blive nødvendigt at vente med at få en tid indtil lægen har set henvisningen og taget beslutning om hvorvidt det skal gøres noget inden I kommer første gang. Derfor beder vi jer oplyse barnets navn og CPR-nummer når I ringer samt om lægen må læse e-journal fra evt indlæggelser. Så læser vi henvisningen, visiterer på den bedste måde og ringer til jer med en tid. Og husk I skal ikke lægge telefonbesked og sende mail om den samme opgave, for det skaber meget stor forvirring.

Det er en fordel hvis I medbringer barnets sundhedskort, barnets bog og vækstkurver, samt den medicin barnet bruger eller netop har fået.

Ved alle besøg skal barnet ledsages af en der har forældremyndigheden. Er dette rent undtagelsesvis ikke muligt, skal den, der ledsager barnet medbringe en fuldmagt fra en af forældremyndighedsindehaverne. Det er et lovkrav.

Vi beder jer om ikke at medbringe barnets søskende. Det kan skabe for megen uro, og det er meget personligt at gå til læge og ikke alle børn vil dele det med sine søskende. Spædbørn der dier må naturligvis medbringes.

Nedenfor finder I nogle dokumenter vi vil anbefale I kigger på inden første besøg.

 


© 2013 Børnelæge Anita Hansen. Alle Immaterielrettigheder forbeholdes