Velkommen hos børnelægen

Børnelæge Anita Hansen, Vestergade 21, 1. sal i Køge. 

En børnelæge er speciallæge i pædiatri

Fakta

  • Pædiatri er læren om sygdomme hos børn fra fødsel til overstået pubertet
  • Pædiatere er speciallæger i børns sygdomme
  • Den pædiatriske udredning består af sygehistorie, undersøgelse af barnet, laboratorieprøver og billeddiagnostiske undersøgelser
  • Det er derfor vigtigt at barnet ledsages af en voksen med forældremyndighed og som kender barnets sygehistorie helt fra fødslen.

Klinikken modtager børn og unge med alle typer sygdomme.

Klinikken har åbent mandag - torsdag.
Fredag holder vi normalt lukket. Lyt til telefonsvareren.

Husk at melde afbud senest dagen før inden kl 11, hvis I bliver forhindrede. Det er gratis at gå til læge, men det koster 250 kr. at udeblive uden rettidigt afbud.

Hvis du I vores klinik skulle opleve en utilsigtet hændelse kan du indberette det. Læs om utilsigtede hændelser på dpsd.dk

Nyheder

  • Sundhedsstyrelsen har været på besøg og gennemført tilsyn af klinikken. Rapporten findes ved at klikke HER.
  • Desuden er klinikken akkrediteret i december 2016
  • Børnelæge Nilo Følsgaard kommer og vikarierer nogle af de dage hvor Anita underviser

 

  • Ferie og kurser:
  • Vi holder ferie i uge 30

 

 

 

 

 


© 2013 Børnelæge Anita Hansen. Alle Immaterielrettigheder forbeholdes.